Điểm chuẩn trường cao đẳng khối công an

Thí sinh nữ muốn đỗ vào Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 phải có điểm từ 26,5 đến 28,25 tuỳ theo khối thi.

Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân vừa công bố điểm chuẩn của ba trường cao đẳng khối công an gồm Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 và Cao đẳng An ninh nhân dân 2.

Cũng giống như điểm chuẩn của các trường đại học, điểm trúng tuyển vào các trường cao đẳng khối công an năm nay rất cao. Thí sinh nữ phải đạt từ 25,5 đến mức 28,25 điểm mới đỗ.

Điểm chuẩn từng trường như sau:

TT Trường Điểm chuẩn
1 Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1

Khối A: nam 26,75 – nữ 28

Khối A1: nam 25 – nữ 27,5

Khối C: nam 23,5 – nữ 28,25

Khối D1: nam 23,25 – nữ 26,5

2 Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 Khối A: nam 25,25 – nữ 26,5

Khối A1: nam 24,75 – nữ 25,75

Khối C: nam 24,75 – nữ 27,5

Khối D1: nam 23 – nữ 25,75

3 Cao đẳng An ninh nhân dân 2 Khối A: nam 24,5 – nữ 26,5

Khối A1: nam 22,75 – nữ 26

Khối C: nam 22,5 – nữ 26,75

Khối D1: nam 21 – nữ 25,5

Điểm chuẩn của Cao đẳng An ninh nhân dân 1 sẽ có trong thời gian tới.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*