Đề thi quốc gia 2015 của Nga có khả năng phân loại tốt

Đề thi quốc gia 2015 của Nga cũng có phần rất cơ bản và phần nâng cao. Học sinh muốn qua kỳ thi quốc gia (EGE) không khó, nhưng muốn đạt điểm cao để vào những trường đại học, cao đẳng  tốt thì phải cố gắng để có thể giải được các bài toán phần C.

Đề thi quốc gia 2015 1

Đề thi quốc gia 2015 2 Đề thi quốc gia 2015 3 Đề thi quốc gia 2015 3 Đề thi quốc gia 2015 3

Như thế, đề thi quốc gia 2015 của Nga cũng có phần rất cơ bản và phần nâng cao. Học sinh muốn qua EGE thì không khó, nhưng muốn đạt điểm cao để vào những trường đại học tốt thì cũng phải cố gắng để có thể giải được các bài toán phần C.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*