Đã nộp phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, rút hồ sơ như thế nào?

Em xin hỏi, mỗi thí sinh chỉ có 1 Phiếu đăng ký xét tuyển đợt 1, vậy nếu thí sinh đã đăng ký và điền thông tin khi nộp vào trường đầu tiên thì việc rút hồ sơ để nộp vào trường khác có ảnh hưởng gì không? Thí sinh điền tiếp thông tin đăng ký xét tuyển vào trường khác như thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 được quy định từ ngày 1/8 đến hết ngày 20/8/2015. Trong thời gian này, nếu có nguyện vọng rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác, thí sinh có thể trực tiếp rút hoặc ủy quyền cho người khác rút hộ.

Nội dung Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường có nguyện vọng chuyển đến phải có nội dung phù hợp với trường, vì vậy, phải dùng Phiếu đăng ký xét tuyển khác. Phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh Nguyễn Trâm cần tải về từ trang web: “thi.moet.edu.vn”, in ra và viết theo nội dung đã hướng dẫn.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*