Cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ thế nào?

Em là thí sinh vừa tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Em xin hỏi, trong thời gian từ 1/8 đến 20/8, các trường sẽ thông báo số lượng thống kê theo điểm các thí sinh đăng ký vào trường đúng không? Và thời gian giữa các lần thông báo là bao lâu?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, trong thời gian đăng ký xét tuyển  của mỗi đợt, việc cập nhật dữ liệu đăng ký xét tuyển và công khai danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, ít nhất mỗi ngày một lần, các trường cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia và nhận dữ liệu của thí sinh từ hệ thống để xét tuyển;

Trong thời gian nhận hồ sơ của một đợt xét tuyển, ba ngày một lần các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp.

www.chinhphu.vn

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*