Nghỉ học giữa chừng đi học lại thế nào?

Hỏi đáp: Tôi học gần hết học kỳ I lớp 12 thì nghỉ học. Vậy, nếu tôi muốn đi học lại thì có được không, nếu được thì phải học lại từ lớp 10 hay lớp 12? Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sa...

Em trượt tốt nghiệp THPT?

Em trượt tốt nghiệp THPT vừa qua và muốn thi lại vào năm sau. Em xin hỏi, em có phải đi học lại lớp 12 không hay tự ôn rồi đăng ký thi lại? Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau: Theo quy...

Trượt tốt nghiệp THPT 2015 làm gì?

Hướng dẫn thủ tục dành cho bạn trượt tốt nghiệp. Bạn bị trượt tốt nghiệp THPT? Bạn vẫn muốn tiếp tục học, bạn có thể lựa chọn một trong các cách sau: 1. Học trung cấp dược 2. Học trung cấp điều dưỡng...

Trượt tốt nghiệp THPT, có được thi lại?

Em xin hỏi năm nay nếu em trượt tốt nghiệp THPT thì theo quy định mới, em có được thi lại không ạ? Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau: Trong trường hợp học sinh Đặng Đức Long trượt tốt...