Đức miễn học phí 100% cho sinh viên

Chính sách miễn học phí áp dụng các chương trình học đại học và cao học tại 15 bang, cho phép sinh viên làm thêm 120 ngày trong năm. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng có nhiều sinh viên...