Thiếu nghiêm trọng điều dưỡng viên

Ở Việt Nam, cứ một bác sĩ thì có 1,5 điều dưỡng; trong khi tỷ lệ tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là 1 bác sĩ/4 điều dưỡng. Tỷ lệ này ở Việt Nam cũng là thấp nhất trong khu vực. Ông Đào ...

Điều dưỡng viên là gì?

Điều dưỡng viên là người phụ trách công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, kê toa thuốc và các công việc khác để phục vụ cho quá trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đến...

Điều dưỡng là gì?

Điều đưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khỏe và các khả năng; dự phòng bệnh và sang thương; xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị đáp ứng con người;...

Trung cấp điều dưỡng tuyển dụng hiện nay

Vài năm nay giao việc tuyển dụng cho bên dưới năm nay ngồi phỏng vấn tuyển dụng điều dưỡng mới thấy thương tại sao cả chục hồ sơ chẳng tuyển dụng được ai. Em đo thử huyết áp anh xem Dạ em không chắc ...