Vì sao nghề bộ đội hấp dẫn bạn?

Mang niềm tự hào của cả dân tộc Hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lòng nhân dân Việt Nam về những người chiến sĩ “của dân, do dân, vì dân. Được cầm súng chiến đấu bảo vệ t...