Xem điểm chuẩn Đại Học năm 2015

Lịch công bố điểm chuẩn năm 2015 sau mỗi đợt xét tuyển như sau: ► Đợt 1: Công bố điểm chuẩn chậm nhất ngày 25-8, xét tuyển nguyện vọng (NV) 1: từ ngày 1 đến 20-8. ► Đợt 2: Công bố điểm chuẩn trước ng...