Thanh Hóa: Hơn 10.000 lao động qua đào tạo chưa có việc làm

Tuyển Sinh – Chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo chưa sát với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; ngành nghề đào tạo chưa sát với yêu cầu của thị trường lao động…là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao động qua đào tạo chưa có việc làm còn nhiều.

Theo kết quả rà soát tại Thanh Hóa, thống kê số học sinh, sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Cao đẳng, Trung cấp nghề chưa có việc làm đến năm 2014, số lao động thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên là 10.456 người.

thanh-hoa-hon-10000-lao-dong-qua-dao-tao-chua-co-viec-lam

Trong đó, số người có trình độ từ Trung cấp trở lên là gần 5.500 người (Trung cấp nghề 565 người, Trung cấp chuyên nghiệp 976 người, Cao đẳng nghề 293 người, Cao đẳng chuyên nghiệp 1.444 người, Đại học 2.141 người, Thạc sỹ 14 người). So với năm 2013 thì số lượng người thất nghiệp giảm hơn 400 người.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở LĐTB-XH, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trong và ngoài tỉnh; nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm, tổ chức tham vấn tại cộng đồng nhằm chuyển tải thông tin về việc làm, học nghề cho người lao động lựa chọn tham gia.

Theo đánh giá thì nguyên nhân số lao động thất nghiệp còn nhiều, đặc biệt số lao động qua đào tạo có trình độ từ Trung cấp trở lên (chiếm 53,7%) là do chất lượng đào tạo của các cơ sở chưa sát với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp (còn nặng về lý thuyết); ngành nghề đào tạo chưa sát với yêu cầu của thị trường lao động; chất lượng đào tạo khác nhau do hình thức đào tạo khác nhau.

Mặt khác, nhiều trường tập trung đào tạo khối ngành kinh tế mà chưa tập trung đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ cao, vì vậy nhiều học sinh tốt nghiệp không tìm được việc làm, gây lãng phí cho gia đình và xã hội.

Duy Tuyên

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*