Phải hết sức cầu thị để làm tốt kỳ thi THPT quốc gia

Tuyển sinh – Sáng 5.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia đổi mới GD-ĐT và Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH-CĐ, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT phải hết sức cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân và các địa phương, các trường. Nhất là vấn đề tuyển sinh và phát huy quyền làm chủ của các trường để có đánh giá tổng thể những mặt tích cực và hạn chế gắn với các biện pháp khắc phục. Từ tổng kết thực tiễn, những gì đã làm tốt thì phải làm tốt hơn, những gì còn hạn chế, yếu kém so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra thì phải ra sức khắc phục, ra sức sửa đổi, bổ sung; đề xuất phương án tốt nhất, hiệu quả nhất cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.
Về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông, Thủ tướng chỉ đạo, trước hết phải xây dựng, xác định được chương trình, sau đó mới có sách giáo khoa. Tuy nhiên, đây là hai yếu tố không thể tách rời mà phải luôn gắn bó chặt chẽ, hữu cơ với nhau; yêu cầu các bộ, ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện hiệu quả công tác đổi mới chương trình và sách giáo khoa, đảm bảo phù hợp, sát thực tế theo đúng tinh thần mà chủ trương của T.Ư đã xác định về đổi mới GD-ĐT.

Tuệ Nguyễn

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*