Không giao chỉ tiêu đào tạo ngành báo chí, sư phạm ở một số khu vực

Tuyển sinh – Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho những vùng kinh tế khó khăn, các khu kinh tế trọng điểm, Bộ GD-ĐT sẽ không giao chỉ tiêu tuyển sinh ở một số nhóm ngành như báo chí, giáo viên…

khong-giao-chi-tieu-dao-tao-nganh-bao-chi-su-pham-o-mot-so-khu-vuc

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Bộ GD&ĐT đã giao quyền chủ động cho các tỉnh và các cơ sở đào tạo (CSĐT) trong thực hiện tuyển sinh trên nguyên tắc: không giao chỉ tiêu đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, ngành Báo chí, cân đối lại chỉ tiêu đào tạo các ngành Khoa học sức khỏe, ngành Luật trên cơ sở nhu cầu và năng lực của CSĐT (đối với trình độ đại học).

Bên cạnh đó, bộ sẽ bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh trong phạm vi khống chế chỉ tiêu tuyển sinh trong tổng chỉ tiêu chính quy và trong mỗi ngành đào tạo của CSĐT, lựa chọn chuyên ngành đào tạo trên cơ sở đề nghị của các địa phương và các cơ sở GDĐH có uy tín để tổ chức đào tạo.

Về việc đổi mới đào tạo cử tuyển, ngày 15/5/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/1015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 để phù hợp với thực tiễn đã triển khai và các quy định của Luật GDĐH, Luật GDNN. Theo đó, tăng cường trách nhiệm của UBND, các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận tổ quốc; quy định chặt chẽ hơn về xét duyệt chỉ tiêu cử tuyển, điều kiện tiếp nhận học sinh, nâng cao quyền tự chủ của nhà trường; tăng trách nhiệm của địa phương trong việc bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp để đảm bảo tăng tỉ lệ tuyển sinh và tuyển chọn đúng đối tượng.

Bộ sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ cho một số trường đại học phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh triển khai đào tạo nhân lực theo đặt hàng của Khu kinh tế Vũng Áng; chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tổ chức và quản lí đào tạo nguồn nhân lực này để đảm bảo đủ số lượng và đáp ứng chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở kinh nghiệm đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng và đề nghị của các địa phương, trong năm học 2015-2016, Bộ GDĐT sẽ giao nhiệm vụ cho một số trường đào tạo nhân lực cho một số khu kinh tế khác (Nghi Sơn thuộc Tỉnh Thanh Hóa, Biên Hoà thuộc tỉnh Đồng Nai).

Hồng Hạnh

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*