Giả mạo chữ ký, con dấu của Bộ Giáo dục để chào bán sách

Tuyển sinh – Bộ GD-ĐT vừa thông báo một công ty đã có dấu hiệu giả mạo chữ ký và nghi sử dụng con dấu giả của Bộ GD-ĐT để làm công văn gửi tới các địa phương với mục đích bán sách.

Theo thông báo của Bộ GD-ĐT, trong những ngày gần đây, một số Sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nhận được tài liệu do Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam, địa chỉ Văn phòng giao dịch tại Tầng 5 khối văn phòng – số 130 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; điện thoại 0966933300/0462910898 gửi theo đường bưu điện.

Tài liệu gồm: Công văn số 4498/BGDĐT-PC ngày 03/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 về công tác pháp chế (dấu đỏ); Văn bản số 1975/HTGDVN ngày 05/10/2015 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam về việc bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật trong nhà trường (kèm danh mục sách chào bán).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:

Công văn số 4498/BGDĐT-PC ngày 03/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được đăng Website Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi các sở giáo dục và đào tạo qua thư điện tử (không gửi bản giấy theo đường bưu điện).

Công văn số 4498/BGDĐT-PC của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam gửi đến sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục với mục đích để bán sách có dấu hiệu giả mạo chữ ký và nghi sử dụng con dấu giả.

Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục không thực hiện Văn bản số 1975/HTGDVN ngày 05/10/2015 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam; khi nhận được các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có dấu hiệu nghi vấn giả mạo cần thông tin ngay về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác thực tính pháp lý và liên hệ với các đơn vị chức năng để kịp thời phối họp, ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

Các sở giáo dục và đào tạo thông báo và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý có biện pháp xử lý kịp thời.

Hồng Hạnh

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*