Bộ GD-ĐT ấn định ngày thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016

Tuyển sinh – Bộ GD-ĐT vừa ấn định kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT (gọi tắt là Kỳ thi HSGQG) năm 2016 được tổ chức vào các ngày 6, 7 và 8/1/2016. Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) của thí sinh đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Các Hội đồng coi thi tổ chức 3 buổi thi; thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi: 08 giờ 00. Ngày 6/1/2016: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Ngày 7/1/2016: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Ngày 8/1/2016: Thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) (KTKĐCLGD) sẽ trực tiếp giao đề thi (chính thức và dự bị) cho Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi·

Đối với đề thi dự bị: Trường hợp phải sử dụng đề thi dự bị, Bộ GDĐT sẽ quyết định và thông báo địa điểm thi, lịch thi; đồng thời, hướng dẫn việc in, sao đề thi dự bị; Trường hợp không phải sử dụng đề thi dự bị, các Hội đồng coi thi có trách nhiệm gửi đề thi dự bị còn nguyên niêm phong cùng hồ sơ thi về Cục KTKĐCLGD; riêng các thiết bị, vật liệu kèm theo đề thi thực hành dự bị giao lại cho đơn vị dự thi sở tại.

Bộ GD-ĐT cũng quy định, người được cử đi coi thi môn Tin học, coi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và coi thi các môn Ngoại ngữ phải là giáo viên đang giảng dạy chính môn đó ở cấp THPT. Ngoài ra, giáo viên được cử đi coi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học phải biết sử dụng thành thạo thiết bị thí nghiệm thực hành môn học; các giáo viên được cử đi coi thi các môn Ngoại ngữ phải biết sử dụng thành thạo thiết bị nghe đĩa CD và máy vi tính.

Thời gian làm bài thi nói môn Ngoại ngữ là 10 phút; trong đó 5 phút chuẩn bị, 5 phút tiếp theo trả lời và ghi âm.

Thời gian thi các môn Thực hành là 90 phút. Phạm vi và nội dung thi đối mới môn Vật lý là phần cơ học, điện học và quang học; môn Hóa học là phân tích định lượng; môn Sinh học: Sinh thái thích nghi ở thực vật; Hóa sinh và Tế bào học; Sinh lý học thực vật và Vi sinh học

Nguyễn Hùng

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*