Tuyển sinh 2015: Thời gian xét tuyển ĐH-CĐ theo quy định của Bộ Giáo dục

Thời gian xét tuyển ĐH-CĐ theo quy định của Bộ Giáo dục: Thời gian xét tuyển các nguyện vọng 1, 2, 3, 4 theo quy định chính thức của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn sử dụng 4 giấy chứng nhận xét tuyển.

Xét tuyển như thế nào?

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015, sau khi có kết quả thi, mỗi thí sinh được cấp bốn giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó có một giấy dùng để xét tuyển sinh nguyện vọng (NV) 1 và ba giấy dùng để xét NV bổ sung.

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định, các trường công bố điều kiện xét tuyển vào các ngành của trường và tổ chức xét tuyển theo lịch của bộ.

Trong thời gian do Bộ GD-ĐT quy định, thí sinh dùng bản chính giấy chứng nhận kết quả xét tuyển cho xét tuyển NV1 để ĐKXT NV1.

Trong thời gian quy định của đợt xét tuyển này, trong vòng 20 ngày thí sinh được quyền thay đổi ngành học đã đăng ký hoặc rút hồ sơ ĐKXT để nộp vào trường khác. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường, hội đồng tuyển sinh trường xem xét, quyết định phương án điểm trúng tuyển.

Thí sinh đã trúng tuyển NV1 không được ĐKXT ở các đợt xét tuyển tiếp theo. Nếu không trúng tuyển theo NV1, thí sinh dùng ba bản chính giấy chứng nhận ĐKXT xét NV bổ sung để ĐKXT NV này. Kết thúc mỗi đợt xét tuyển NV bổ sung, thí sinh không trúng tuyển được quyền rút hồ sơ xét tuyển để xét tuyển đợt tiếp theo. Điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước

Cũng theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ, các trường xét tuyển phải cập nhật dữ liệu ĐKXT vào trường lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia, ba ngày một lần công bố trên trang thông tin điện tử của trường danh sách các thí sinh ĐKXT xếp theo kết quả thi từ cao xuống thấp.

Điều này rất có lợi cho thí sinh vì thí sinh có thể dự đoán được phần nào khả năng trúng tuyển của mình nếu theo dõi sát các thông tin xét tuyển của ngành mà mình đã đăng ký.

Ba ngày cập nhật một lần: Trước mỗi đợt xét tuyển, thí sinh sẽ được các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử chỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành (gọi chung là ngành) đối với đợt xét tuyển đó.

Trong quá trình đăng ký xét tuyển từng đợt thi, thí sinh có thể theo dõi lượng hồ sơ đăng ký vào các trường trên trang web của trường để tránh phải di chuyển nhiều. Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ít nhất mỗi ngày một lần phải cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển (gồm danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển và danh sách các thí sinh rút hồ sơ đăng ký xét tuyển) vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia và nhận dữ liệu của thí sinh từ hệ thống để xét tuyển.

Trong thời gian nhận hồ sơ của một đợt xét tuyển, ba ngày một lần, các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách các thí sinh đã đăng ký theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp.

Những điểm cần chú ý khi đăng ký xét tuyển

1. Không trúng tuyển NV1 mới được  đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Cần lưu ý là chỉ khi nào không trúng tuyển NV1, thí sinh mới được quyền sử dụng các giấy chứng nhận kết quả thi còn lại để ĐKXT NV bổ sung. Tất nhiên chẳng thí sinh nào “mong muốn” rớt NV1 để có được ba NV bổ sung tiếp theo.

Đây là quy định “cứng”, nhưng thật ra cũng chỉ tương đương việc thí sinh phải đăng ký thi cụ thể ở một trường ĐH hoặc CĐ nào đó trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ trước đây.

Khi đó ngành mà thí sinh đăng ký dự thi lúc ban đầu chính là NV1, nếu thí sinh trúng tuyển sẽ được cấp giấy báo trúng tuyển, chỉ khi nào thí sinh không trúng tuyển NV1 và có điểm thi từ mức điểm sàn trở lên mới  được cấp ba giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển các NV bổ sung.

2. Chọn NV1 theo sở thích nhưng phải phù hợp với điểm thi

Điểm thuận lợi nhưng cũng là thách thức cho thí sinh năm nay khi ĐKXT là thí sinh đã biết điểm thi của mình rồi mới ĐKXT.

Theo dự kiến, sau khi có kết quả thi Bộ GD-ĐT sẽ công bố phổ điểm thi của thí sinh trên cả nước. Căn cứ trên chỉ tiêu tuyển sinh của trường, tham khảo phổ điểm thi của thí sinh trên cả nước, hội đồng tuyển sinh trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV1 của tổ hợp các môn thi xét tuyển vào các ngành của trường.

Thực tế của nhiều năm tuyển sinh ĐH vừa qua cho thấy những trường ĐH lớn, những ngành hấp dẫn thu hút nhiều thí sinh thường tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt xét tuyển NV1 và không xét tuyển NV bổ sung. Do đó nếu không trúng tuyển NV1 vào những trường này thì cơ hội quay lại xét tuyển bằng NV bổ sung là hoàn toàn không thể.

Vì vậy thí sinh cần hết sức cân nhắc khi đăng ký NV1 sao cho khả năng trúng tuyển theo NV này là cao nhất. Số liệu tuyển sinh ĐH những năm trước đây cho thấy sau đợt xét tuyển NV1, ngoài việc các trường lớn và các ngành thu hút thí sinh giỏi thường tuyển đủ 100% chỉ tiêu như đã nói ở trên, nói chung có khoảng 70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH đã được xét tuyển, 30% chỉ tiêu còn lại thường nằm ở các trường ĐH địa phương, các trường ngoài công lập và các ngành khó tuyển (ít thu hút thí sinh).

3. Cơ hội cho NV bổ sung: Được đăng ký xét tuyển tối đa 3 trường khác nhau ở mỗi đợt xét tuyển

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2015, khi đăng ký NV bổ sung thí sinh có thể ĐKXT tối đa vào ba trường khác nhau ở mỗi đợt xét tuyển. Trước đây ở kỳ thi “ba chung”, thí sinh có thể đăng ký dự thi tối đa hai khối thi ở hai đợt thi ĐH khác nhau, mỗi khối vào một ngành của một trường, nếu không trúng tuyển thí sinh phải tham gia xét tuyển các đợt bổ sung.

Như vậy so với quy định xét tuyển của kỳ thi “ba chung”, việc xét tuyển NV bổ sung năm 2015 đã tăng cơ hội rất nhiều cho thí sinh, vì trong mỗi lần xét tuyển NV bổ sung thí sinh được phép đăng ký bốn ngành khác nhau vào cùng một trường, nghĩa là thí sinh chỉ cần thi một lần trong kỳ thi THPT quốc gia, nếu không trúng tuyển theo NV1 thì sẽ có đến ba NV bổ sung “lớn”, trong đó chứa đến 12 NV bổ sung “nhỏ”.

Dẫu có quy định là kết thúc mỗi đợt xét tuyển NV bổ sung, thí sinh không trúng tuyển được quyền rút hồ sơ để ĐKXT đợt tiếp theo, nhưng trên thực tế việc rút – nộp hồ sơ chưa chắc thuận tiện cho thí sinh, nhất là các thí sinh ở xa.

Và hơn nữa như đã trình bày, thật ra cơ hội cho NV bổ sung của thí sinh đã bị thu hẹp về chỉ tiêu, về số lượng trường và ngành. Điều này một lần nữa khẳng định thí sinh cần phải cân nhắc thận trọng khi ĐKXT ngay từ NV1.

Hồ sơ ĐKXT bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành của một trường cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển; Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi ghi rõ đợt xét tuyển và điểm của tất cả các môn thi mà thí sinh đã đăng ký dự thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi; 1 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Thời gian xét tuyển các nguyện vọng 1,2,3,4 năm 2015

Bộ giáo dục mới công bố chi tiết thời gian xét tuyển các nguyện vọng 1,2,3,4 kỳ thi thpt quốc gia 2015 điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT (dự kiến ngày 1-8), điểm xét tuyển đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.

1. Thời gian xét tuyển ĐH-CĐ chính quy 2015 Bộ GD-ĐT quy định như sau:

Các trường phải công khai thông tin về quy định xét tuyển như chỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành đối với từng đợt xét tuyển, dành 75% cho các khối thi truyền thống, điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT (dự kiến ngày 1-8), điểm xét tuyển đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.

  • Xét tuyển nguyện vọng (NV) 1: từ ngày 1 đến 20-8 (công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25-8)
  • Xét tuyển NV bổ sung đợt 1: từ ngày 25-8 đến hết ngày 15-9 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20-9)
  • Xét tuyển NV bổ sung  đợt 2: từ ngày 20-9 đến hết ngày 5-10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10-10)
  • Xét tuyển NV bổ sung đợt 3: từ ngày 10 đến hết ngày 25-10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31-10)
  • Xét tuyển NV bổ sung đợt 4 (các trường CĐ): từ ngày 31-10 đến hết ngày 15-11 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20-11).

Đối với các trường sử dụng kết quả THPT Quốc gia 2015: Chỉ xét tuyển những thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH-CĐ (trong Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia ở mục 9 có phần yêu cầu này đối với thí sinh). Các trường tổ chức sơ tuyển và các trường có tổ chức thi môn năng khiếu, trước ngày 25-7 cần cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia về: danh sách thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển; danh sách thí sinh dự thi và kết quả môn năng khiếu. Trong thời hạn 20 ngày của đợt xét tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác.

Đối với các trường tuyển sinh riêng: Tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng đã được bộ xác nhận bằng văn bản. Thời hạn kết thúc xét tuyển là ngày 31-10 với trường ĐH và 20-11 đối với trường CĐ.

2. Hướng dẫn sử dụng 4 phiếu chứng nhận kết quả thi

  • Thí sinh sau khi thi xong sẽ được cấp 04 giấy chứng nhận kết quả thi.
  • Đối với xét nguyện vọng 1 xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường. Mỗi giấy có thể đăng kí xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường hoặc 4 khối của cùng 1 ngành nếu ngành đó có xét tuyển nhiều khối.
  • Thí sinh khi xét vào một trường phải đánh số thứ tự 4 quyền của mình với 4 mức ưu tiên từ 1 đến 4. Tức là khi trúng tuyển ngành ưu tiên 1 sẽ không xét tới ngành ưu tiên 2, còn ngược lại nếu ưu tiên 1 không trúng thì được xét tiếp ưu tiên 2 tương tự các mức ưu tiên khác
  • Đối với xét nguyện vọng bổ sung (Từ nguyện vọng 2 trở đi). Khác với việc đăng kí xét tuyển nguyện vọng 1, khi đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung, các em có thể đồng thời sử dụng cả ba giấy xác nhận kết quả thi để đăng kí  cùng lúc vào 3 trường khác nhau. Trong mỗi trường này có thể đăng kí tối đa 4 ngành khác nhau.
  • Trường hợp đối với nguyện vọng bổ sung khi em trúng tuyển cả 3 trường thì em được quyền chọn trường nào mà các em cảm thấy phù hợp nhất để quyết định theo học.
Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*