Thí sinh cần lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào các trường CAND năm 2015

Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa có hướng dẫn khai hồ sơ xét tuyển vào các trường CAND gửi Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục VIII; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và các trường CAND. Hướng dẫn trên nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh khai hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT), cụ thể như sau:

 

1. Một bộ hồ sơ ĐKXT vào các trường CAND gồm có 05 phiếu (01 túi phiếu và 04 phiếu), cụ thể:

 • Túi phiếu ĐKXT các học viện, trường đại học CAND: nộp cho các học viện, trường đại học.
 • Phiếu ĐKXT cao đẳng CAND (phiếu số 1): nộp cho các trường cao đẳng.
 • Phiếu ĐKXT trung cấp CAND (phiếu số 2): nộp cho các trường có đào tạo trung cấp.
 • Phiếu ĐKXT để nơi tiếp nhận hồ sơ lưu giữ (phiếu số 3).
 • Phiếu ĐKXT để thí sinh lưu giữ (phiếu số 4).

2. Trong mỗi phiếu có các mục để thí sinh điền thông tin, tuy nhiên do tính năng sử dụng của từng phiếu khác nhau nên có thể có phiếu sẽ cắt, bỏ một số nội dung. Để thống nhất, Cục Đào tạo hướng dẫn chung cách ghi thông tin trên phiếu ĐKXT các học viện, trường đại học (túi phiếu) như sau:
a. Mã ban tuyển sinh: ghi ký hiệu của mã ban tuyển sinh theo quy định của Tổng cục III (phụ lục 4 của Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2015).
b. Tên trường đăng ký xét tuyển: ghi rõ đầy đủ tên học viện, trường đại học đăng ký xét tuyển.
– Ghi rõ ký hiệu trường vào 03 ô trống bên cạnh trường đăng ký xét tuyển.
– Ghi rõ ký hiệu khối xét tuyển vào 02 ô bên cạnh ký hiệu trường xét tuyển; đối với khối xét tuyển chỉ có 01 ký tự thì bỏ trống ô đầu, ghi vào ô thứ 2; đối với khối thi có 02 ký tự thì ghi lần lượt vào từng ô.
c. Họ tên thí sinh: thí sinh viết như giấy khai sinh bằng chữ in hoa, có dấu.
d. Giới tính thí sinh: nam ghi 0, nữ ghi 1 vào ô giới tính.
e. Ngày, tháng, năm sinh của thí sinh: ghi đầy đủ vào 06 ô trống, nếu ngày, tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào trước.
f. Nơi sinh: Ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
g. Dân tộc: ghi thành phần dân tộc theo giấy khai sinh.
h. Số chứng minh nhân dân: thí sinh ghi lần lượt số chứng minh nhân dân của mình vào mỗi ô trống (có 12 ô trống), hiện nay tại nhiều địa phương, thí sinh có số chứng minh nhân dân gồm 09 chữ số thì thí sinh ghi lần lượt từ trái qua phải đến hết dãy số của mình, những ô còn trống thí sinh gạch chéo vào ô, ví dụ:

i. Thuộc đối tượng ưu tiên: khoanh tròn đúng theo đối tượng ưu tiên của bản thân và ghi vào 02 ô trống bên cạnh đúng đối tượng ưu tiên.
Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh được quy định tại quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
– Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Các xã  đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Cán bộ Học viện ANND đang tư vấn tuyển sinh, chọn ngành, chọn trường cho thí sinh năm 2015.

 • Đối tượng 03:
 • Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
 • Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;
 • Đối tượng 04:
 • Con liệt sĩ;
 • Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
 • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;
 • Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;
 • Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012.
 • Đối tượng 06:
 • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;
 • Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
 • Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
 • Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Con của người có công giúp đỡ cách mạng.
  j. Hộ khẩu thường trú: ghi rõ xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi thường trú. Đồng thời ghi mã huyện, mã tỉnh vào các ô trống bên cạnh.
  k. Mã huyện, mã tỉnh căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  l. Nơi học THPT hoặc tương đương: ghi rõ tên trường và địa chỉ của trường cùng với mã tỉnh, mã trường.
  Mã trường, mã tỉnh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  m. Năm tốt nghiệp THPT và tương đương: ghi đầy đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô bên cạnh.
  n. Nơi đóng quân của chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND: chiến sĩ phục vụ có thời hạn ghi rõ nơi đóng quân theo xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố (thí sinh không phải là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND không phải khai mục này).
  o. Thuộc đối tượng ưu tiên theo khu vực: là phần để thí sinh xác định khu vực ưu tiên của mình.
  Thí sinh đánh dấu X vào diện hưởng khu vực ưu tiên và ghi ký hiệu khu vực vào bên cạnh (khu vực 1 ghi KV1; khu vực 2 – nông thôn ghi KV2-NT, khu vực 2 ghi KV2, khu vực 3 ghi KV3). Ví dụ:
  Hộ khẩu thường trú  X KV1………..
 • Đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND trên 18 tháng được cử đi dự thi: khu vực ưu tiên được hưởng theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ hoặc nơi đóng quân tùy theo nơi nào có mức ưu tiên cao hơn.
 • Đối với các đối tượng còn lại: hưởng ưu tiên theo nơi học trung học phổ thông. Theo đó, thí sinh học và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong ba năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn đươc hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
 • Ngoài ra có thí sinh đang học trung học phổ thông nhưng được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú, gồm:
 • Học sinh các trường dân tộc nội trú.
 • Học sinh các trường tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh.
 • Học sinh có hộ khẩu thường trú tại: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Các xã  đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 nếu học trung học tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có các xã trên.
  Lưu ý: cán bộ tuyển sinh cần hướng dẫn thí sinh xác định đúng khu vực ưu tiên được hưởng.
  p. Đối tượng con cán bộ Công an: con đẻ của cán bộ Công an trong biên chế (đang công tác hoặc đã nghỉ hưu); con đẻ của cán bộ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong Công an nhân dân và cán bộ Công an đã nghỉ mất sức, chuyển ngành, từ trần nhưng có thời gian công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên thì thí sinh ghi số 1; con đẻ của trưởng, phó trưởng Công an xã đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, chuyển công tác nhưng có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã từ 15 năm trở lên thì ghi số 2; nếu không thuộc các đối tượng trên thì bỏ trống.
  q. Nguyện vọng xét tuyển cao đẳng: ghi trường cao đẳng có nguyện vọng xét tuyển theo phân luồng quy định và ghi ký hiệu trường vào ô.
  r. Nguyện vọng xét tuyển trung cấp: ghi trường trung cấp hoặc hệ trung cấp có nguyện vọng xét tuyển theo phân luồng quy định và ghi ký hiệu trường vào ô.

3. Một số lưu ý khi triển khai công tác sơ tuyển:

 • Công an nơi sơ tuyển trực tiếp chụp ảnh cho thí sinh sơ tuyển để dán vào lý lịch tự khai, thẩm tra lý lịch, giấy chứng nhận sơ tuyển, giấy khám sức khỏe; giữ lại 02 ảnh để nộp về các trường CAND để phục vụ tuyển sinh; 02 ảnh để thí sinh nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia.
 • Danh mục mã tỉnh, mã huyện, mã trường THPT theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Một số lưu ý khi tiếp nhận giấy chứng nhận kết quả thi từ thí sinh:

 • Sau khi Công an các đơn vị, địa phương nộp phiếu xét tuyển sinh 2015 về các học viện, trường đại học CAND. Các học viện, trường đại học sẽ tiếp nhận, xử lý dữ liệu và gửi lại cho Công an địa phương phiếu thống kê kết quả điểm thi vào các trường Công an.
 • Công an các đơn vị, địa phương nhận giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 của thí sinh, hướng dẫn thí sinh khai mẫu phiếu thống kê kết quả điểm thi, đối chiếu các thông tin do thí sinh khai, xác nhận, phô tô giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 của thí sinh để nộp về các trường cao đẳng, trung cấp. Riêng đối với thí sinh xét tuyển vào hệ trung cấp của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND, Công an các đơn vị, địa phương không phải pho to Giấy chứng nhận kết quả thi, chỉ nộp bản chính. Công an các đơn vị, địa phương nếu đã nộp bản phô tô chứng nhận kết quả thi của thí sinh cho hệ cao đẳng thì không phải nộp bản phô tô chứng nhận kết quả thi cho các thí sinh đăng ký vào hệ trung cấp các trường: Trường Cao đẳng ANND I, Trường Cao đẳng ANND II, Trường Cao đẳng CSND I, Trường Cao đẳng CSND II.
  Việc phô tô và gửi phiếu thống kê kết quả điểm thi thực hiện như đối với giấy chứng nhận kết quả điểm thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1.

5. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy chứng nhận kết quả điểm thi, phiếu thống kê kết quả điểm thi của các trường tuyển sinh trong toàn quốc thực hiện như sau:

 • Trường Đại học ANND tiếp nhận hồ sơ đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND.
 • Trường Đại học CSND tiếp nhận hồ sơ đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện CSND.
 • Trường Cao đẳng ANND II tiếp nhận hồ sơ đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND.
Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*