Các trường THPT sắp xếp cho học sinh ôn tập hiệu quả

Ông Chử Xuân Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội – cho biết: Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường THPT chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, bộ môn thống nhất với học sinh, cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

Ông Chử Xuân Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội – cho biết: Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường THPT chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, bộ môn thống nhất với học sinh, cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

Lưu ý các trường cần chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, trong đó chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập và thi cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014; Sở cũng yêu cầu các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập và nghiên cứu kỹ Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, các trường xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lóp 12 phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Các tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi THPT quốc gia chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lóp 12, quan tâm việc giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức; chú ý các yêu cầu chỉ đạo mới về dạy và học đã nêu tại hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 -2015.

Trong đó, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với quê hương đất nước; đối với môn Ngoại ngữ, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động phối hợp với giáo viên dạy các môn thi THPT quốc gia năm 2015 để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức, theo các môn thi tự chọn; báo cáo với lãnh đạo nhà trường chọn, cử giáo viên có khả năng, kinh nghiệm, nhiệt tình để hướng dẫn ôn tập.

Cần quan tâm và giúp đỡ các học sinh có học lực yếu, vận động học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình;

Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn;

Đối với các môn học sinh không đăng ký thi THPT quổc gia, nhà trường cần có kế hoạch cụ thể để giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định đã hướng dẫn trong biên chế năm học.

Ngay sau khi kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 đã hướng dẫn, Sở GD&ĐT chỉ đạo, việc ôn tập của học sinh được thực hiện theo hướng tăng cường thời gian dành cho học sinh tự học.

Các trường tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội; đặc biệt là phải đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học.

Cũng liên quan đến công tác ôn thi tốt THPT quốc gia, theo ông Dũng, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh đến việc các trường cần hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch; nghiêm cấm cắt xén chương trình đã qui định.

Đồng thời, tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*