Ngành phát triển phần mềm

Năm 2003, Tập đoàn tư vấn quốc tế Kearney xếp Việt Nam vào danh sách 25 nước “thu hút dịch vụ gia công phần mềm tốt nhất”. Phát triển phần mềm (PTPM) là một ngành thuộc Công nghệ thông tin, đang phát...