Nghề kế toán

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước… cho lãnh đạo đơn vị, t...

Ngành công nghệ hóa học

Trong xã hội hiện đại, không ở đâu trong khắp cuộc sống lại không có dấu ấn của Công nghệ hóa học (CNHH). Ngày nay, những sản phẩm của ngành này phổ biến đến mức chúng ta hầu như quên mất đó từng là ...

Ngành phát triển phần mềm

Năm 2003, Tập đoàn tư vấn quốc tế Kearney xếp Việt Nam vào danh sách 25 nước “thu hút dịch vụ gia công phần mềm tốt nhất”. Phát triển phần mềm (PTPM) là một ngành thuộc Công nghệ thông tin, đang phát...

Giới thiệu về Ngành Công an

Nhóm ngành: Nhóm An ninh – Quốc phòng‎ Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có vai trò làm nò...