Trượt tốt nghiệp THPT 2015 làm gì?

Hướng dẫn thủ tục dành cho bạn trượt tốt nghiệp. Bạn bị trượt tốt nghiệp THPT? Bạn vẫn muốn tiếp tục học, bạn có thể lựa chọn một trong các cách sau: 1. Học trung cấp dược 2. Học trung cấp điều dưỡng...

Trượt tốt nghiệp THPT, có được thi lại?

Em xin hỏi năm nay nếu em trượt tốt nghiệp THPT thì theo quy định mới, em có được thi lại không ạ? Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau: Trong trường hợp học sinh Đặng Đức Long trượt tốt...