Em trượt tốt nghiệp THPT?

Em trượt tốt nghiệp THPT vừa qua và muốn thi lại vào năm sau. Em xin hỏi, em có phải đi học lại lớp 12 không hay tự ôn rồi đăng ký thi lại? Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau: Theo quy...