Trong nghề y bạn làm việc ở đâu?

Tất nhiên bạn sẽ nghĩ ngay rằng đã là người làm trong ngành y thì phải công tác ở các bệnh viện của Trung ương và địa phương, các trạm y tế… Nhưng trong thực tế, cơ hội lựa chọn của bạn rộng lớ...