Câu chuyện nghề luật

Hàng ghế số 1 xin chào đón bạn với hai câu chuyện về nghề luật. Qua đó, bạn sẽ thấy được sự cao quý và vai trò quan trọng của nghề này trong đời sống xã hội. ·        Vụ án Hồng Kông năm 1931 Sáng sớ...

Giới thiệu về ngành luật

Luật pháp là các quy đinh do Nhà nước ban hành mà mọi người dân, mọi tổ chức đều phải tuân thủ để đảm bảo duy trì trật tự tốt đẹp của xã hội. Nghề luật là một khái niệm mang tính tương đối, được sử d...