Nghề dược:: Quyết định ở bạn

Chào mừng bạn, dược sĩ tài năng trong tương lai. Đây là hàng ghế dành cho chính bạn, những người quyết định ở lại toa tàu này. Thật khó nói lịch sử ngành dược được bắt đầu chính xác từ bao giờ. Từ xa...