Giới thiệu về Ngành Công an

Nhóm ngành: Nhóm An ninh – Quốc phòng‎ Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có vai trò làm nò...