CHỨNG CHỈ TIẾNG TRUNG HSK là gì?

Chứng chỉ tiếng trung HSK là chứng chỉ Hán Ngữ quốc tế, viết tắt của cụm từ Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) do Văn Phòng Hán Ngữ Trung Quốc tổ chức thi và cấp bằng. HSK là Kỳ thi sá...