Chiến sĩ công an làm gì?

Trong khuân khổ bài hướng dẫn định hướng nghề nghiệp chúng tôi mô tả những công việc mà chiến sĩ công an sẽ làm việc sau khi bạn trở thành chiến sĩ công an, giúp bạn định hường lựa chọn cho phù hợp v...

Ngành phát triển phần mềm

Năm 2003, Tập đoàn tư vấn quốc tế Kearney xếp Việt Nam vào danh sách 25 nước “thu hút dịch vụ gia công phần mềm tốt nhất”. Phát triển phần mềm (PTPM) là một ngành thuộc Công nghệ thông tin, đang phát...