Câu chuyện nghề luật

Hàng ghế số 1 xin chào đón bạn với hai câu chuyện về nghề luật. Qua đó, bạn sẽ thấy được sự cao quý và vai trò quan trọng của nghề này trong đời sống xã hội. ·        Vụ án Hồng Kông năm 1931 Sáng sớ...

Ngành học quốc phòng

Để đảm bảo quốc phòng an ninh, hầu hết các quốc gia đều có lực lượng vũ trang. Đó là lực lượng có tổ chức, được trang bị vũ khí, phương tiện, kỹ thuật quân sự và huấn luyện quân sư. Quân đội nhân dân...