Nỗi đau trường sư phạm

Sẽ là bi kịch của gia đình nếu sinh viên sư phạm yếu kém không xin được việc; nếu xin được lại trở thành bi kịch của nền giáo dục. Thầy giáo Nguyễn Xuân Quang (Hà Nội) chia sẻ về việc điểm chuẩn trườ...