THIẾU VÀ THỪA VITAMIN A, D

Tác giả : BS. PHẠM THỊ THỤC (Trung tâm Tư vấn y tế 1088) Vitamin là những chất hữu cơ có phân tử thấp, cần thiết cho quá trình đồng hóa và sử dụng các chất dinh dưỡng cũng như xây dựng tế bào và tổ c...