Ngành Công nghệ may là gì?

Hiểu một cách đơn giản, ngành công nghệ may là ngành nhằm thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu về may mặc, thời trang của con người với những sản phẩm đa dạng được thực hiện thông qua hệ thông sản xuất công ngh...