Nghề dược – Học ở đâu?

Ở nước ta, công tác đào tạo y dược đã có lịch sử gần một trăm năm và phát triển tương đối toàn diện. Bạn có thể học để trở thành dược sĩ tại Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ C...