Trượt tốt nghiệp THPT, có được thi lại?

Em xin hỏi năm nay nếu em trượt tốt nghiệp THPT thì theo quy định mới, em có được thi lại không ạ? Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau: Trong trường hợp học sinh Đặng Đức Long trượt tốt...