Chúng ta có hiếu học lạc hậu?

Tuyển sinh – Nhận định “chúng ta đang sống trong xã hội hiếu học lạc hậu, bởi ai cũng muốn vào đại học” được chia sẻ và cả phản bác từ nhiều góc độ TS Đàm Quang Minh, hiệu trưởng Trường ĐH FPT:...