Tư vấn ôn thi THPT quốc gia

‘Bạn cần có lộ trình khoa học để tránh tình trạng gần đến ngày thi mà chưa ổn ở nhiều phần kiến thức hoặc tâm lý bất ổn định’, thủ khoa khối D của cả nước trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 ...