CVTD Việt Nam

Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng Việt (CVTD) là một tổ chức Phi chính phủ quốc tế và Công ty CP Đầu tư HTQT và Giáo dục N.G.O là một doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam, (gọi chung là CVTD Vietnam) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch sinh thái cộng đồng và nghiên cứu khoa học. Sứ mệnh của CVTD Vietnam là kết nối, thúc đẩy hợp tác lâu dài và bền vững các nguồn lực tổ chức và mọi cá nhân trên toàn thế giới trợ giúp cho sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội và cộng đồng Việt Nam.

CVTD Vietnam là thành viên của Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam (website: www.nhantai.org.vn), với sự hỗ trợ từ Dự án STEPs4NGOs thuộc Chương trình Thanh niên hành động của Ủy ban Châu Âu.

001_gioi-thieu-1_sepideh-11_2013_014

Đồng thời các dự án của CVTD Vietnam hướng trọng tâm vào giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội, đồng thời tạo điều kiện những người trẻ tuổi từ các quốc gia khác nhau, chủ yếu đến từ các nước phát triển như Châu Âu, Úc, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc,… tham gia để phát triển kinh tế xã hội, cộng đồng, bảo tồn, đa dạng văn hóa,… và bao gồm của những người trẻ tuổi có ít cơ hội hơn, các vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến cộng đồng và những người trẻ tuổi, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, kế sinh nhai, khởi nghiệp kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, di cư, và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, chống đói nghèo và loại trừ xã hội.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Tạo ra các sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực giáo dục đào tạo: CVTD Academy là trung tâm blended learning đầu tiên tại Việt Nam, các chương trình hỗ trợ năng lực hợp tác quốc tế và tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng,.. và lĩnh vực du lịch sinh thái cộng đồng: du lịch trách nhiệm, summer camp,… sáng tạo, chất lượng và tiên tiến, huy động nguồn lực chuyên gia, tình nguyện quốc tế để triển khai các mô hình giáo dục, mô hình du lịch trải nghiệm hiệu quả, thu hút đông đảo người tham gia mang lại lợi ích xã hội.

Phát triển Mạng du lịch sinh thái cộng đồng Việt Nam, gọi tắt là VCBET- Network, là một mạng lưới du lịch lấy du lịch phát triển bền vững gắn với thiên nhiên làm nền tảng; du lịch có trách nhiệm với hệ sinh thái, môi trường và xã hội; đề cao ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại địa phương.

Hoạt động tình nguyện, du lịch trải nghiệm vì sự phát triển cộng đồng, giáo dục và môi trường được tổ chức tại Việt Nam với một nhiệm vụ để xây dựng các sự kiện cộng đồng toàn cầu thông qua du lịch cộng đồng và giáo dục cộng đồng địa phương.

Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhân tài, quản trị kinh doanh, khoa học và công nghệ môi trường, ngôn ngữ học, khoa học giáo dục, xã hội học, phát triển nông lâm nghiệp, nông thôn và miền núi.

Xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế phát triển cộng đồng xã hội, miền núi và các vùng nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng kế sinh nhai bền vững, phát triển kinh tế hộ gia đình, vườn rừng,…

001_hoat-dong_class-051

MỤC TIÊU

CVTD là một sân chơi sáng tạo, học tập, giao tiếp xã hội cho thanh niên và nhằm mục đích hình thành suy nghĩ toàn cầu hành động địa phương. Trong đó mỗi cá nhân sẽ chủ động, phát triển các giải pháp cho nhu cầu xã hội, và thay đổi thực trạng. Giúp họ nhận ra năng lực tiềm năng của mình và hoạt động để giải quyết thách thức toàn cầu ngày càng tăng, các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường chúng ta phải đối mặt. Đồng thời họ cần được tạo cơ hội để xem hình ảnh lớn hơn của cuộc sống, để nhận ra tiềm năng của mình và ở đây tại chương trình của chúng tôi.

 

Thông qua những chương trình giáo dục phi chính quy, mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ thanh thiếu niên nhận ra tiềm năng của mình để giải quyết các thách thức toàn cầu ngày càng tăng về các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt.

Trở thành tổ chức giáo dục uy tín về lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – nhân tài, là đối tác chiến lược của các chương trình và tổ chức quốc tế có cùng lĩnh vực hoạt động.

Bằng việc mở rộng hợp tác với các nguồn tình nguyện viên quốc tế, các chuyên gia, các tổ chức trong và ngoài Việt Nam, chúng tôi sẽ thiết lập một mạng lưới các tổ chức để cung cấp những hỗ trợ lớn hơn cho những khu vực đang cần viện trợ nhân đạo.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy hợp tác lâu dài và bền vững giữa các tổ chức thanh niên từ các quốc gia.

• Đấu tranh với nghèo đói và xóa bỏ tình trạng người trẻ tuổi bị bỏ rơi ngoài lề xã hội.

• Phát triển một mạng lưới các tổ chức thanh niên và các bên liên quan khác từ chương trình và các quốc gia đối tác nhằm đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm và triển khai hiệu quả trong lĩnh vực phát triển thanh niên.

• Trợ giúp các tổ chức doanh nghiệp xã hội nâng cao năng lực về hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực, thiết kế khung chương trình đào tạo nhằm phát triển người trẻ tuổi.

• Tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế về phát triển người trẻ tuổi để triển khai các chương trình tại Việt Nam.

Pin It